Femme fatale

Richteren 16:19

Toen deed zij hem slapen op haar knieën, en riep een man en liet hem de zeven haarlokken zijns hoofds afscheren, en zij begon hem te plagen, en zijn kracht week van hem

Een femme fatale (Frans voor: fatale vrouw) is een type in de kunst en de literatuur die haar schoonheid en seksualiteit gebruikt om mannen te verleiden en in het ongeluk te storten. Een femme fatale is stijlvol, arrogant, intelligent, en heeft een laag beeld van mannen. En die voelen zich door deze houding aangetrokken en tegelijk aangevallen. Izebel was zo’n vrouw. En Cleopatra. Ook Delila. Zij hebben mannen ten onder gebracht. Izebel deed dat met Achab. Cleopatra met Julius Caesar. En Delila met Simson. In het Spreukenboek waarschuwt Salomo al voor de femme fatale. ‘Want de lippen der vreemde vrouw druppen honigzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar den dood, haar treden houden de hel vast.’ Simson is er achter gekomen.

Delila wil weten waardoor Simson zo sterk is. Een begrijpelijke vraag, die hij vast weleens meer heeft horen stellen. Maar wel een vraag waar hij geen antwoord op mag geven. Toch wil Delila het weten. Want ze kan er veel geld mee verdienen. En toen is ze een spelletje met Simson gaan spelen. En Simson heeft meegespeeld.

Eerst zegt hij dat hij met zeven verse zelen gebonden moet worden. Waarschijnlijk zijn dat darmen geweest, zoals die ook voor een boog gebruikt worden. Als hij daarmee vastgebonden wordt, is hij machteloos, beweert hij. En Delila probeert het uit, maar komt erachter dat Simson haar wat wijs gemaakt heeft. Hij breekt de sterke pezen door alsof het verkoolde draadjes zijn.

Dan zegt hij dat hij met zeven nieuwe touwen gebonden moet worden. Maar ook die blijken niet tegen de kracht van Simson bestand te zijn.

Delila vraagt hem met steeds meer aandrang te vertellen wat zijn geheim is. En Simson wordt roekelozer. Hij betrekt nu zijn haren in het spel. Als zijn zeven vlechten aan een weversboom worden vastgemaakt, is hij machteloos. Hoe we ons dit voor moeten stellen is niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk gaat het hier om een zwaar weeftoestel waar Delila kleding mee weeft en dat bovendien in de grond is vastgemaakt. Maar weer is Simson in staat om zichzelf te bevrijden en dat toestel raakt nog eens zwaar beschadigd ook. En weer moet Delila constateren dat Simson gelogen heeft.

We merken wel dat Simson beseft dat hij zijn geheim niet mag vertellen aan Delila. Maar deze femme fatale heeft nog wel meer middelen om Simson klein te krijgen. Ze gaat huilen. Ze verwijt hem dat hij niet van haar houdt. En dat houdt ze dagen vol. En Simson wordt er doodmoe van. En uiteindelijk zwicht hij. Hij kan tegen haar tranen en pruilen niet op en dan vertelt hij het. Van zijn vader en moeder, en hun kinderloosheid. Van die engel en zijn Nazireërschap.

Simson dacht dat hij een spelletje met de zonde kon spelen. Maar het was andersom. Niet hij speelde met de zonde, maar de zonde speelde met hem. En dat werd hem fataal. 

En zo is het nog. Als jij denkt dat je 100 meter met de zonde mee kan gaan en dat je zomaar weer terug kunt, dan vergis je jezelf. Dan zegt die femme fatale: en nu neem ik je mee. En je kunt denken: nog één keertje dan. Nog één keer ga ik naar de kroeg. Nog één keer teveel bier. En alleen vanavond kijk ik nog naar een pornofilm. En nog één keer dit en alleen vandaag nog dat. Maar op deze manier komt er nooit wat van terecht.

Simson heeft zijn hart aan Delila gegeven. Hoe kan dat toch? Dat een mens zijn hart aan de zonde geeft? Dat kan als de vreze des Heeren niet de toon aangeeft in ons leven. Want de vreze des Heeren is het kwade te haten (Spreuken 8:13). Dat is bij de zonde vandaan te vluchten en bij de Heere een schuilplaats te zoeken. Maar Simson dacht dat het wel mee zou vallen. Hij vertrouwde niet meer op de Heere. Maar hij vertrouwde op zichzelf. Het was toch altijd goed gegaan? En hij had de Heere niet meer nodig. Want je denkt toch niet dat Simson gebeden heeft voordat hij naar Delila toeging? Maar dan staat Simson er alleen voor. Hij is uitgeleverd aan Delila.

Hoe zal dat aflopen? Dat kan niet goed gaan.  

.

Ds. M.A. Kempeneers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.