Sleepy Joe

Jona 1:5

Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder en was met een diepen slaap bevangen.

De democratische Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden wordt door president Donald Trump ‘Sleepy Joe’ of ‘Slow Joe’ genoemd. Biden is volgens hem niet de scherpzinnigste en hij reageert bij belangrijke dingen slaperig en traag. Een treffende bijnaam, want inderdaad, Joe Biden sluit zijn ogen voor de meest wezenlijke zaken. Dat doet hij voor de moord op ongeboren kinderen. Of denk aan de toespraak die hij voor moslims hield en waarin hij woorden gebruikte die rechtstreeks uit de Sharia komen, de strenge islamitische wetgeving. En wat te denken van zijn sympathie voor de Black-Lives-Matter-beweging, die overduidelijk een anti-christelijke agenda heeft? Sleepy Joe is een gevaar voor de christelijke normen en waarden. Hij sluit zijn ogen voor de wil van de Heere. Maar hij niet alleen. Het gold ook voor Jona. 

Jona ging naar het ruim van het schip en is daar in slaap gevallen. En hij sliep zo vast, dat hij geen erg meer had in wat er om hem heen gebeurde. Hij had elk contact met de werkelijkheid verloren. Met een diepe slaap bevangen. Hij merkt niets van het grote gevaar waarin hij verkeerde. En terwijl de heidenen riepen, lag Gods kind te slapen. Terwijl de heidenen hun nood zagen, lag de profeet van de HEERE in een valse rust op bed. Als er één had moeten bidden, dan was het Jona. Maar hij sliep.

Wat een verschil met die ander. Van wie ook geschreven staat dat hij samen met heidenen op een schip was, middenin een orkaan. De apostel Paulus. Van hem lezen we in Handelingen 27 dat hij waakte. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ook in de gebeden. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid gevoeld. Paulus heeft oog gehad voor de nood van zijn heidense medemensen. Hij is er voor in het gebed gegaan.

Hoe was het mogelijk dat Jona onder deze omstandigheden kon slapen? Want dit was geen gewone storm. Die zeelui gooiden niet zomaar alles overboord. En die gingen niet tot hun goden roepen vanwege een briesje. Nee, het schip dreigde te breken! De golven beukten en deukten het schip. Het werd heen en weer geslingerd en alles kraakte en kreunde. En het is echt abnormaal als een mens door dit geweld heen slaapt. Hij was niet maar gewoon moe. Nee, hier was iets geestelijks aan de hand. Jona sloot zijn ogen voor de wil van God en daarom raakte hij het zicht op de werkelijkheid kwijt.

Dat komt vandaag nog steeds voor. Wij leven in een wereld waarin er afval is van God en opstand tegen God. Een wereld waarin de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Een wereld die bovendien onder de oordelen van God ligt.

Maar de meeste mensen slapen. Dat geldt van Joe Biden en van Pia Dijkstra en van zovele politici die hun ogen sluiten voor Gods Woord en onder het mom van de vrije wil ongeboren kinderen en uitgeleefde ouderen doden. Het wordt omkleed met allerlei mooie woorden en gedachten, maar de werkelijkheid is: de dood. Maar men sluit de ogen voor die werkelijkheid. En in alle toespraken van de koning en de premier werd Gods voorzienigheid genegeerd. De kerken leken niet meer te bestaan. Die waren niet of alleen negatief in beeld bij de Coronamaatregelen.

Maar is het dan beter in de kerk? Ach nee. Ondanks dat de gemeente kan samenkomen, vinden velen het wel best om op zondag thuis te blijven en daar de diensten onder de koffie mee te luisteren. Ze doen van alles, gaan naar de winkels en zitten op terrassen, maar naar de kerk gaan is te gevaarlijk.

En ook bij Gods kinderen zie je ingezonkenheid. Wie voelt de pijn van de lastering van Gods Naam? Wie beleeft de nood omdat de draak wordt gestoken met Gods Woord? Natuurlijk weten we het wel. Het is allemaal erg en het is allemaal gevaarlijk en we leven in een donkere tijd. Maar we leven er rustig mee door. Sleepy en slow.

De slaperigheid en traagheid in de kerk is veel erger dan de pandemie, de vervolging en de verleiding in de wereld. De oproep van de Heere in Efeze 5 is helaas actueler dan ooit: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.’

Ds. M.A. Kempeneers
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.