Verklaring bestuur BhP aangaande de beslissing van de CGK Zwolle om vrouwen tot alle ambten toe te laten

'Het getal van hen, die in waarheid -door de Vader getrokken- tot Jezus kwamen, was gering. Geloofden er velen in Hem, niet allen zouden volharden, wanneer dat geloof op de proef werd gesteld.'
Ds. A.J.T. Ruis

 

  • Meditatie Johannes 14:26b (ds. A. van Heteren)
  • Voor de jongeren: Sisyfus-arbeid (ds. M.A. Kempeneers)
  • Kerkelijk actueel: Schuldig of zielig? (ds. W.L. van der Staaij)
  • Wederom geboren worden - uit de artikelen van prof Lengkeek          (ds. A.J.T. Ruis)
  • Leerhuis: Het gevoel (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: Antwoorden van u - slot (ds K.Hoefnagel)
  • Sprekend verleden - Gedenken en  geloofsnavolging (ds. M.C.          Tanis)
  • Prediking en Praktijk - Een heilloze beslissing (ds. J.M.J. Kieviet)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

Geloof en Psyche 3

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. P. Roos
 978-90-5741-462-6
 €23,95

 
Koop hier

 

   Ds. M.A. Kempeneers 
   978-94-6335-078-5 
   €9,95

 
    Koop hier

VERKLARING AANGAANDE CGK ZWOLLE

Met ontsteltenis en verdriet hebben we kennis genomen van het feit dat de raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle het besluit heeft genomen om vrouwen toe te laten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. Daarmee heeft deze kerkenraad de dringende oproep om een pas op de plaats te maken in het nemen en uitvoeren van besluiten inzake de vrouw in het ambt, waartoe onze huidige synode unaniem besloot, in de wind geslagen. Ook de classis - nog maar kort geleden bijeen - is in het nemen van dit besluit niet gekend. Uit berichten in de media blijkt bovendien, dat ook gemeenteleden van Zwolle zelf zich overruled en niet gekend weten door dit besluit. We kunnen niet anders zeggen dan dat deze beslissing met minachting voor het kerkverband genomen is. Zo gaat de raad in tegen het uitgangspunt van onze kerken dat binnen het kader van de gereformeerde schriftbeschouwing en ambtsopvatting het onmogelijk is de ambten open te stellen voor vrouwen.

Het moderamen van de generale synode van onze kerken heeft het besluit van de kerkenraad van Zwolle inmiddels 'verdrietig en onjuist' genoemd en daarbij verwezen naar de uitspraken van de synode in 1998, die onderstreept werden in 2001. Grondig is destijds gestudeerd op de vraagstukken rond de vrouw in het ambt. Nadrukkelijk is daarbij gesteld dat het tot het bijzondere ambt behoort om ambtelijk leiding te geven aan de gemeente. Na een intensieve studie heeft de synode toen uitgesproken dat het dragen van een ambt uitsluitend voorbehouden is aan mannenbroeders. Verschillende deskundigen hebben uitgesproken, dat als een plaatselijke kerk deze besluiten welbewust terzijde schuift, en dat ook nog op een moment dat men weet dat de GS zich op deze kwestie zal beraden, men zich feitelijk buiten het kerkverband plaatst.

Van harte hopen we dat de kerkenraad van Zwolle zich zal afwenden van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers en zal terugkeren tot de gemeenschap van onze kerken.

Bestuur Bewaar het Pand