Oude preken toegevoegd, o.a. van prof. G. Wisse, ds. C. Smits, ds. M. Baan en ds. J.C. van Ravenswaay

'De dwaling van Marcion lijkt misschien afkomstig uit een andere wereld, maar ze is volop actueel. (...) Maar op subtiele wijze hebben ze allerlei gedeelten uit Gods Woord die hen niet van pas kwamen, afgeplakt.'
Ds. A.J.T. Ruis

 

  • Meditatie Hebreeen 13:17-18 (Octavius Winslow)
  • Voor de jongeren: Sleepy Joe (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Het pastoraat ging door (ds. M.C. Tanis)
  • Leren van de vroege kerk - Irenaeus - 1 (ds. A.J.T. Ruis)
  • Kerkelijk actueel: Geestverwantschap (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: De 100-jarige zondaar (ds K.Hoefnagel)
  • Kenmerkenprediking - 8 (ds. J.M.J. Kieviet)
  • Sprekend verleden - Luther: Het Hogepriesterlijk gebed - 7                (ds. A. van Heteren)
  • Puriteinse emigranten - 2 (prof.dr. A. Baars)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

Van D.V. dinsdag 29 september tot en met vrijdag 2 oktober a.s. zal de synode van onze kerken opnieuw bijeenkomen. Langere tijd moest dat vanwege alle beperkingen rond het coronavirus worden uitgesteld. Naar het zich laat aanzien, is dat nu dus weer mogelijk.
 
De synode en onze kerken staan voor een beslissende fase. Hoe zal het gaan rondom de verwachte besluitvorming rond de vrouwelijke ambtsdragers?
 
Langs deze weg roepen wij gemeenten en leden op tot gebed voor onze synode. Moge de Heere het moderamen en de afgevaardigden wijsheid geven om die besluiten te nemen die in overeenstemming zijn met Gods Woord.

Het bestuur van de stichting Bewaar het Pand.