Als de HEERE roept - Gods stem in de coronacrisis

'Je hoort maar weinig mensen vragen waarom God wél goed ons is.De bewijzen van Gods goedheid vinden we vaak maar gewoon. Gezondheid, voedsel, school, werk, huis, liefde, gezelligheid, lekker weer, mooie bloemen. Vooral: Zijn Woord, Zijn Zoon. Wie heeft het daar moeilijk mee dat God dat allemaal aan de wereld geeft? Ik ken er een: Jona.'
Ds. M.A. Kempeneers

 

 • Meditatie Galaten 5:17 (ds. P. Roos)
 • Voor de jongeren: Ratites (ds. M.A. Kempeneers)
 • Ambtelijke praktijk: Wat wijkt, Gods Woord blijft! (ds. M.C. Tanis)
 • Opstandingsgeloof in de vroege kerk - 1 (ds. A.J.T. Ruis)
 • Kerkelijk actueel: De uitweg (ds. P. Roos)
 • Vragenrubriek: Het talenwonder (ds K.Hoefnagel)
 • Kenmerkenprediking - 5 (ds. J.M.J. Kieviet)
 • Sprekend verleden - Luther: Het Hogepriesterlijk gebed - 4               (ds. A. van Heteren)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

“Wij bevinden ons nu in een crisis als gevolg van de verspreiding van een virus en de maatregelen daartegen. De eerste schok is over, we raken aan sommige dingen wat gewend. Daarmee kan de vraag op de achtergrond raken die in de eerste weken zo vaak gesteld is: Wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? We spraken over een roepstem, over oordelen. Doen we dat nog? Waar heeft alles ons gebracht?”

Met deze terechte vraag beginnen de opstellers van een brochure die uitgekomen is onder de titel “Als de Heere roept. Luisteren naar Gods stem in de coronacrisis.” Deze brochure komt voort uit persoonlijke contacten van predikanten uit verschillende kerkverbanden. Ze hebben elk een bijdrage geschreven op persoonlijke titel, vanuit ieders eigenheid, maar in het verlangen om gehoorzaam te zijn aan het Woord van God. Er is dankbare verwondering over de onderlinge herkenning.

De scribenten hadden een gedeelde behoefte aan een duidelijk spreken in en vanuit de kerk, juist nu de Heere zo krachtig spreekt. Daarom bevelen zij het hartelijk ter lezing aan. Tot overdenking, bezinning, verootmoediging, bekering, getuigenis en verwachting. De directe aanleiding is de coronacrisis. Maar alle auteurs hebben hun bijdrage geschreven in het besef dat wat de Heere ons nu te zeggen heeft, inhoudelijk niets anders is dan wat Hij altijd al sprak.

De brochure is als volgt samengesteld:

 1. Een roepstem van God! Ds. M. van Reenen, Oldebroek, HHK, over de vraag of en hoe we deze crisis kunnen zien als een oordeel.
 2. Wie is de God Die roept? Ds. J.M.D. de Heer, Middelburg, GG, over de belijdenis Wie de Heere, juist ook nu, toont te zijn.
 3. Waartoe worden wij opgeroepen? Ds. O.M. van der Tang, Alblasserdam, GGiN, over de noodzaak van verootmoediging, schuldbelijdenis en bekering.
 4. Roep Mij aan. Prop. A.J. van Wingerden, Hendrik-Ido-Ambacht, OGGiN, over Gods aansporing ons tot Hem te wenden; van Hem is verwachting.
 5. Wat zal ik roepen? Ds. J.M.J. Kieviet, Renswoude, CGK, over het doorgeven van de roepstem in de samenleving.
 6. Een roep ter voorbereiding. Ds. D. Breure, Waarder, PKN, over corona als een van de tekenen van Christus’ wederkomst.

Een enkel citaat uit wat ds. J.M.J. Kieviet schreef in hoofdstuk 5: “Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Onze vergankelijkheid is niet louter een natuurlijk gegeven, maar komt over ons als een oordeel van de Heere. Het is Zijn gericht over ons en onze kinderen, Gods straf over afwijking van Hem en opstand tegen Hem. Israël in ballingschap moest onder het gericht en de beproeving doorgaan. Zou het heden anders zijn? Opdat we ons tot de Heere wenden om genade en ontferming.

We willen deze brochure heel hartelijk ter lezing aanbevelen en tevens een oproep doen aan alle kerkenraden om - net als die van Katwijk, Kralingen, Scheveningen en Urk - deze brochure te bestellen en bij het eerstvolgende kerkblad te voegen. De belangstelling vanuit onze kerken is vooralsnog niet erg groot, terwijl er vanuit andere kerkverbanden al meer dan 20.000 zijn besteld. Laat Bewaar het Pand niet achterblijven, broeders! Voor de prijs hoeft u het niet te laten, hij is slechts €1,50 per stuk. U hoeft het zeker niet te laten voor de inhoud. Het is een indrukwekkend document geworden, dat ons echt wat te zeggen heeft. We hebben allemaal gezucht onder de crisis en wellicht nog wel, omdat we zelf getroffen werden of omdat we dierbaren hebben verloren. Wat zou het erg zijn als er van ons gezegd moet worden: ‘Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld’ (Jeremia 5:3), dat ‘Ik tot hen geroepen heb, maar zij niet hebben geantwoord’ (Spreuken 1:31). Moge deze brochure ertoe bijdragen dat Gods Kerk in de breuk van land en volk gaat staan. En dat we ons tot Hem bekeren. “Wie weet, Hij mocht Zich wenden…”

N.a.v. Als de Heere roept, ISBN 978-90-828988-3-5, €1,50,

Door een gunstig contact met een uitgever is het mogelijk om de brochure vanaf 25 exemplaren aan te bieden voor €1,25 per stuk, vanaf 100 exemplaren slechts €1,- per stuk (excl. porto).

U kunt de brochure eenvoudig bestellen via enkele stappen

1 U stuurt een mail met volledige adresgegevens en het aantal brochures naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2 U krijgt een mail terug met een rekening en daarop een bestelnummer.

3 U maakt het verschuldigde bedrag over op het in de rekening vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van uw naam, plaats en bestelnummer.