Ambtsdragersconferentie

Het bestuur van de stichting ‘Bewaar het Pand’ organiseert op zaterdag 16 juni 2018 een ambtsdragersconferentie over het onderwerp 'De Dordtse Leerregels en het ambtelijke leven'.

Ds. M.A. Kempeneers zal de lezing houden. Een forum van bestuursleden van Bewaar het Pand zal na de pauze vragen beantwoorden. Voor dit voornemen geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen.