Ambtsdragersconferentie

Het bestuur van de stichting Bewaar het Pand is een ambtsdragersvergadering aan het voorbereiden. Tijdens die vergadering willen wij ons bezinnen op de crisis in onze kerken.
De toestand zal worden geanalyseerd en geduid en belicht worden vanuit de nieuwe hermeneutische principes die de laatste jaren in onze kerken zijn binnengedrongen.
Mede daardoor hebben wij nu te maken met andere gedachten -en soms ook praktijken- onder andere aangaande de vrouw in het ambt, homoseksuele relaties en kinderen aan het Heilig Avondmaal.
 
Mede afhankelijk van de besluitvorming op de Generale Synode zal de vraag onder ogen worden gezien hoe wij ons hebben te verhouden tot deze ontwikkelingen.
De ambtsdragersvergadering zal worden gehouden als de Synode zich heeft uitgesproken over de vrouw en het ambt.
Belangrijk is daarbij ook hoe zijn oordeel luidt over en advies hoe om te gaan met die kerken die -tegen de kerkelijke besluiten in- toch zijn overgegaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers.
 
De synode vergadert D.V. van dinsdag 27 september t/m vrijdag 2 oktober en van dinsdag 24 november t/m vrijdag 27 november 2020.
Wij hopen dat de ambtsdragersvergadering in december of januari zal kunnen worden gehouden. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.