Ambtsdragersconferentie

Het bestuur van de stichting ‘Bewaar het Pand’ organiseerde op zaterdag 10 juni 2017 een ambtsdragersconferentie over het onderwerp 'Prediking en pastoraat rondom het Heilig Avondmaal'. Ds. J.M.J. Kieviet hield de lezing en een forum van bestuursleden van Bewaar het pand beantwoordde de vragen. Een geluidsopname van deze bijeenkomst wordt spoedig geplaatst.