Ambtsdragersconferentie

Het is dit jaar en volgend jaar vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht gehouden werd. Bij die gelegenheid werden de Dordtse Leerregels opgesteld. Het lijkt ons als bestuur goed om op de ambtsdragersconferentie van dit jaar aandacht te geven aan dit kostbare belijdenisgeschrift. Ds. M.A. Kempeneers, predikant van Katwijk aan Zee, hoopt voor ons te spreken over ‘De Dordtse Leerregels en het ambtelijke leven’.

 

Steeds sterker merken we in onze tijd de invloed van het evangelische denken. De mens met zijn keus wordt in het middelpunt geplaatst; mensen worden opgeroepen om de keus voor Jezus te maken en in Hem te geloven, maar de geestelijke doodstaat van de mens wordt verzwegen. De noodzaak van het hartvernieuwende werk door Gods Geest in de wedergeboorte blijft nogal eens onderbelicht of zelfs verzwegen. Mensen komen soms schijnbaar vanuit het niets in één keer tot het verzekerde geloof dat al hun zonden vergeven zijn. Als ambtsdragers zullen we allemaal wel de gesprekken kennen met mensen die in deze lijn denken. Hoe gaan we hiermee om en wat is het Bijbels onderwijs in dezen? Alle reden om met elkaar te luisteren naar wat de Dordtse vaderen ons op dit punt hebben nagelaten. Behalve de lezing zal er ruimschoots de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan een forum en om elkaar te ontmoeten.

 

Het programma voor de ochtend is als volgt:

 

09.30u: Ontvangst met koffie

10.00u: Opening

10.15u: Lezing door ds. M.A. Kempeneers met als thema: “De Dordtse Leerregels en het ambtelijke leven”

11.00u: Koffiepauze en ontmoeting

11.30u: Gelegenheid tot vragen stellen aan een forum, bestaande uit bestuursleden van Bewaar het Pand

12.15u: Sluiting. 

Aansluitend een broodmaaltijd voor degenen die van ver komen.

 

Mogen we u vragen om aan ons bestuurslid dhr. W. Lodewijk (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) door te geven, of en zo ja met hoeveel personen u denkt te komen, en of u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd.

Aan deze conferentie zijn voor u geen kosten verbonden. 

Wij wensen u van harte Gods onmisbare zegen toe en we hopen tot ziens op 16 juni! 

 

 

 

Het is dit jaar en volgend jaar vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht gehouden werd. Bij die gelegenheid werden de Dordtse Leerregels opgesteld. Het lijkt ons als bestuur goed om op de ambtsdragersconferentie van dit jaar aandacht te geven aan dit kostbare belijdenisgeschrift. Ds. M.A. Kempeneers, predikant van Katwijk aan Zee, hoopt voor ons te spreken over ‘De Dordtse Leerregels en het ambtelijke leven’.

 

Steeds sterker merken we in onze tijd de invloed van het evangelische denken. De mens met zijn keus wordt in het middelpunt geplaatst; mensen worden opgeroepen om de keus voor Jezus te maken en in Hem te geloven, maar de geestelijke doodstaat van de mens wordt verzwegen. De noodzaak van het hartvernieuwende werk door Gods Geest in de wedergeboorte blijft nogal eens onderbelicht of zelfs verzwegen. Mensen komen soms schijnbaar vanuit het niets in één keer tot het verzekerde geloof dat al hun zonden vergeven zijn. Als ambtsdragers zullen we allemaal wel de gesprekken kennen met mensen die in deze lijn denken. Hoe gaan we hiermee om en wat is het Bijbels onderwijs in dezen? Alle reden om met elkaar te luisteren naar wat de Dordtse vaderen ons op dit punt hebben nagelaten. Behalve de lezing zal er ruimschoots de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan een forum en om elkaar te ontmoeten.

 

Het programma voor de ochtend is als volgt:

 

09.30u: Ontvangst met koffie

10.00u: Opening

10.15u: Lezing door ds. M.A. Kempeneers met als thema: “De Dordtse Leerregels en het ambtelijke leven”

11.00u: Koffiepauze en ontmoeting

11.30u: Gelegenheid tot vragen stellen aan een forum, bestaande uit bestuursleden van Bewaar het Pand

12.15u: Sluiting.

Aansluitend een broodmaaltijd voor degenen die van ver komen.

 

Mogen we u als ontvanger van deze uitnodiging vragen om deze tijdig onder de aandacht van alle broeders van de kerkenraad te brengen?

Mogen we u vragen om aan ons bestuurslid dhr. W. Lodewijk (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) door te geven, of en zo ja met hoeveel personen u denkt te komen, en of u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd.

Aan deze conferentie zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Wij wensen u van harte Gods onmisbare zegen toe en we hopen tot ziens op 16 juni!