Bewaar het Pand-dag

De volgende ontmoetingsdag van de stichting ‘Bewaar het Pand’ zal Deo volente gehouden op

 

Zaterdag 4 mei 2019 te Werkendam

 

Thema: een vreemd'ling hier beneeên

De belijdenis van een vreemdeling, Genesis 47 (ds. A.J.T. Ruis)

De pelgrimsreis van een vreemdeling, 1 Petrus 1 en 2 (ds. J.M.J. Kieviet) 

Het kompas van een vreemdeling, Psalm 119 (ds. W.L. van der Staaij)

Het vaderland van een vreemdeling, Hebreeen 11 (ds. A. van der Zwan)

 

De ochtendbijeenkomst begint om 10.30u en de middagbijeenkomst om 14.00u