Bewaar het Pand-dag

Ontmoetingsdag van de stichting ‘Bewaar het Pand’

op nader te bepalen datum en plaats

 

Aanvang 10:30 uur

Aanvang 14:00 uur