Bewaar het Pand-dag

De volgende ontmoetingsdag van de stichting ‘Bewaar het Pand’ zal Deo volente gehouden op

 

Zaterdag 14 september 2019 op Urk

 

Thema: schepping en herschepping

Prof.dr. A. Baars

ds. C.P. de Boer

ds. M.A. Kempeneers

ds. G.R. Procee

De ochtendbijeenkomst begint om 10.30u en de middagbijeenkomst om 14.00u