Bewaar het Pand-dag

De volgende ontmoetingsdag van de stichting ‘Bewaar het Pand’ zal Deo volente gehouden op

 

Zaterdag 14 september 2019 op Urk

 

Schepping en herschepping

 

's morgens 10.30 uur

ds. C.P. de Boer - schepping en heerlijkheid

ds. M.A. Kempeneers - schepping en zondeval

 

's middags 14.00 uur

prof.dr. A. Baars - herschepping: een nieuw hart en leven

ds. G.R. Procee - herschepping: een nieuwe hemel en aarde