Lukas 19:10 'zoeken en zalig maken hetgeen dat verloren was' ds. A. van der Zwan

Predikatie ds. A. van der Zwan Christelijke Gereformeerde predikant, toentertijd staande te Sliedrecht Bethelkerk
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk Bethel te Sliedrecht
Datum: zondag 1 februari 2015, 18.00

Votum en groet
Zingen Psalm 62 vers 1 en 7
Schriftlezing: Lukas 19 vers 1 tot 10
Zingen de Voorzang van Psalm 18
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 32 vers 3, 4 en 6

Gemeente de lotgevallen van de Kananese vrouw en de bloedvloeiende vrouw is Zacheüs weer een heel ander figuur die wij in deze dienst ontmoeten. Geen vrouw maar een man. Geen heidin of een heiden maar een bondeling. Geen zieke maar een gezonde voor zover wij weten. Hij is joods, hij is gezond, hij is bovendien machtig en rijk. de man is overste der tollenaren, hij was rijk. En hij is niet anoniem. Van de Kananese vrouw en de bloedvloeiende vrouw weet niemand hoe die twee geheten hebben. Van hem weten we het wel: Zacheüs. En ik denk dat dat met opzet is gebeurd want het is een naam die veel zegt. Het betekent letterlijk: de reine, de onschuldige. Een enkele uitlegger zei zelfs: je mag lezen: de rechtvaardige. Je zou zo’n naam maar dragen. Maar is dan wel een contrast wat je in de tekst tegenkomt. Want u snapt het meteen: deze man draagt zijn naam niet met ere. Ik moest denken aan een figuur die wat in het nieuws kwam rond die aanslagen in Parijs toen een zekere komiek in het nieuws kwam die zich Dieu Doné noemt: Godsgeschenk. Niet bepaalt een passende naam voor één van de grootste Jodenhaters van Frankrijk. Zo is die naam Zacheüs ook meer een aanklacht dan een eretitel want hij is verre van rein. Maar het is dus een man die heel anders is op het eerste oog dan bijvoorbeeld de Kananese vrouw of de bloedvloeiende vrouw. En toch, toch is er wel weer een overeenkomst te vinden tussen hen en tussen Zacheüs. Want hij is weliswaar joods en toch, en dat is door zijn eigen schuld, iemand in zijn isolement, een buitengeslotene. Hij is rijk en toch arm als je er goed over nadenkt. Het komt allemaal door zijn beroep gemeente, hij is tollenaar. En zelfs een vooraanstaande tollenaar. In de grondtekst staat dat woordje `aards’ . Weet u wel? Aartsbisschop, aartsengel. Deze man is aartstollenaar. Ik las ergens dat er drie grote tolkantoren met bijbehorende regio’s waren en over één van die drie grote regio’s was meneer Zacheüs de oppertollenaar. Maar goed het beroept wat hij uitoefent, en dat hoef ik niet uit te leggen, dat weten zelfs de kinderen, als iemand tollenaar was in dienst van de Romeinen, dan is het een soort NSB-er. En het is een belangrijke man dus laat ik hem dan een soort Mussert noemen, een man die onder de collaborateurs ook een vooraanstaande positie heeft. Bovendien is hij niet alleen van de landverraders, hij is ook nog eens een keer een pure dief. Hij heeft geld door bedrog ontvreemd. Dus vindt u het nou een man om jaloers op te zijn of iemand waarvan je zegt: daar wil ik toch liever niet mee ruilen? Hij is door iedereen van zijn eigen volk veracht. Maar niet alleen maar door de mensen gemeente. Door zijn gedrag moeten we ook zeggen, kan deze man zoals hij is niet leven voor Gods ogen! Hij kan niet straks sterven en God ontmoeten! Hij heet wel Zacheüs maar hij is het in Gods ogen niet! Een man die dus op het eerste gezicht alles mee lijkt te hebben. Zoals je weleens vaker mensen in dit leven kunt zien, je ziet iemand in een auto rijden, je ziet iemand in een bepaald huis wonen, je ziet dat iemand een bepaalde baan heeft en je denkt in de eerste instantie: was ik hem maar, was ik haar maar. Maar stel je voor dat je wat verder over iemand te weten gaat komen, dan zeg je: doe toch maar niet. Nou dat is Zacheüs. En het is zo erg met hem dat je zelfs in geestelijke zin van hem zou kunnen vragen: kan zó iemand ook nog zalig worden? Die in feitte zoveel tegen heeft wat hem in de weg staat? Van zijn rijkdom tot en met zijn bedrog! Van zijn landverraad tot zijn persoonlijke verhouding met God! Kan het met zó iemand nog goed komen? Nou Kohlbrugge heeft in een preek over Lukas 19 gezegd: als je nou persoonlijk met die vraag zit, want dat kan dat er hier persoonlijk met die vraag zitten: zou het voor zó één als ik ben nog kunnen? Kohlbrugge zegt: daarom staat Zacheüs in de Bijbel. Want het antwoord op de vraag wat Lukas 19 geeft, is toch ondanks alles: ja! En dat niet vanwege Zacheüs. Maar dat komt nou vanwege Hem Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is! Gemeente wij schrijven als thema boven de prediking:

Zacheüs: kan zo iemand ook nog zalig worden?
Als we ja zeggen op die vraag letten we op:
- Het geheim
- Het geloof
- Het gevolg

Het geheim:
Nou u heeft begrepen: we gaan dus in gedachten naar de Palmstad. Dat is de bijnaam van de stad die u in vers 1 beschreven ziet. Waar inmiddels al het één en ander heeft afgespeeld. Want bij de poort van Jericho is de genezing van Bartimeüs geschied. U leest daarvan in het eind van Lukas 18. Maar nu wordt vandaag nog meer de aandacht gevraagd voor wat er in Jericho gebeurt. Want Hij gaat niet gauw vanaf de poort de stad weer uit. Nee de Heere Jezus gaat dwars door Jericho heen. Wat voor stad is dat? Nou dat is een stad die eerst wel vervloekt is geweest. U weet dat wel. In de tijd van Jozua toen daar een puinhoop achterbleef na de intocht in Kanaän, toen is gezegd: die stad mag nooit meer worden herbouwd. Maar toen naderhand Jericho toch weer op zijn grondvesten is gerezen, gemeente toen is daar een waar paradijsje ontstaan met palmbomen, rozentuinen. De familie Herodes had daar hun winterpaleis. Want het klimaat in Jericho is ook in de winter aangenaam. Er is een theater in de stad. Er is een hippodroom waar paardenrennen worden gehouden. Kortom: een paradijsje waar een mens zich thuis voelt. En dat is de stad waar Jezus voor kiest om tijdens Zijn laatste reis naar Jeruzalem, doorheen te gaan. En het is dus een bijzonder bezoek geworden. Lukas 18 zegt ons dat een hele arme man discipel van de Heere Jezus is geworden: Bartimeüs. En Lukas 19, onze tekst, zegt ons dat een hele rijke man discipel is geworden. En hoe kwam dat nou? Hoe gaat dat nou? Iemand die eerst niet bij Jezus hoort wordt Zijn volgeling. Iemand die eerst ver van Jezus af staat komt tot Hem om een bepaalde reden. Maar hoe gaat dat dan? Kijk bij de Kananese vrouw is dat niet zo’n moeilijke vraag. Die heeft die dochter die van de duivel is bezeten. Die vrouw komt met een probleem bij de Heiland aankloppen. En dat is ook het probleem van de bloedvloeiende vrouw. Die heeft die ziekte van 12 jaren en daarmee neemt ze de Toevlucht tot de Heere Jezus.

Maar wat heeft Zacheüs bezield toen hij op weg ging om Jezus te gaan zien? En ik kan niet ontkennen dat hij daar heel veel voor op touw gezet heeft. Hij heeft in vers 3 Jezus gezocht wie Hij was. En dan gaat hij van alles doen. Ik zie zo in gedachten voor me dat die hele schare die ook de genezing van Bartimeüs heeft gezien, dat die nog steeds om Jezus heen staat te dringen en met Hem de straten van Jericho ingaat. En dan loopt er een man voortdurend op zijn tenen te kijken of hij ook wat kan zien. En dat lukt dan niet, want hij is klein van persoon, staat er. En dan kiest hij voor plan B. Dan gaat hij in die boom klimmen. En er zijn verklaarders die daar heel veel werk van maken om dan te gaan beschrijven hoe dat er dan uitgezien heeft. Die vijgenboom, een boom met een lage instap, je kan zo makkelijk op die takken naar boven klauteren. Een ander zegt: het is ook een boom met veel bladeren dus als je niet op wilt vallen en wel veel wilt zien, ga je in een vijgenboom zitten en dan kun je tussen de bladeren zonder dat je opvalt, ook meegenieten. En mensen gaan verder met raden gemeente. Niet alleen van hoe dat dan met die boom gegaan is en hoe dat eruit gezien heeft in die boom. Maar ook waarom Zacheüs dat perse allemaal wilde doen. Wat was de reden van zijn zoektocht? Waarom wilde hij Jezus zien? Nou dat was, zegt iemand, omdat hij toch ergens geen bevrediging kon vinden in zijn huidige leven. De man had er toch last van gehad dat hij maar alleen was met al zijn geld, dat iedereen hem met de nek aankeek. Hij heeft er toch last van gekregen van zijn geweten dat geknaagd heeft. Hij heeft een zekere overtuiging van zonde gehad en toen heeft hij gehoord: er is Eén bij Wie iedereen welkom is! Iemand Die oog en hart heeft voor zondaren! En Die niemand afwijst! Heeft Zacheüs dat nou allemaal geweten en gedacht toen hij naar Jezus op zoek ging gemeente? Kijk ik snap wel dat mensen zich dat allemaal afvragen en dat misschien Zacheüs bij wijze van spreken in de mond leggen, maar het levert eigenlijk net zoveel vragen op als dat het probeert ze te beantwoorden. Want als dat nou de reden is waarom hij zo graag Jezus wil zien, waarom gaat hij dan niet gewoon op Hem af? Er zijn meer mensen die gewoon tot Jezus komen, contact met Hem zoeken, Hem desnoods uitnodigen. Want dat had kennelijk nog niemand gedaan in deze stad: Jezus voor een maaltijd uit te nodigen. Dat hebben toch wel meer mensen gedaan, waarom Zacheüs niet? Maar nee dat doet hij niet, hij kiest niet voor het persoonlijke contact, hij kiest voor het waarnemerschap. Om ergens ongezien vanuit het gebladerte te gaan kijken. En dan moet u er op letten dat hij dan ook niet wil zien hoe Jezus is. Hij wil er niet achter gaan komen hoe Jezus omgaat met tollenaren en zondaren. Hij wil alleen maar zien Wie Jezus is. Dus wat mij betreft gemeente, Lukas zwijgt daar ook verder over wat daar achter gezeten heeft toen Zacheüs deze morgen op pad ging om Jezus te zien. Maar volgens onze tekst moet je daar niet te veel van maken. En als er hier vanavond iemand is die zegt: dominee dat vind ik eigenlijk wel jammer want ik heb ook weleens gedacht: die Zacheüs heeft dat al weleens gevoeld en die heeft daar behoefte aan gehad en die heeft van zijn zonde last gehad. En die man was al half bekeerd toen hij bij Jezus aankwam. Ik weet dat allemaal niet gemeente. Maar waarom zou je dat eigenlijk allemaal van tevoren willen veronderstellen? Wat zit daarachter? Om Zacheüs bij wijze van spreken van alles in handen te duwen wat Lukas niet doet, maar dat je zegt: dat voelde hij al en dat zei hij al. Wat zit daar eigenlijk achter gemeente? Juist als het gaat om het denken over de toeleidende weg. Zouden wij graag iets in deze man willen leggen wat het vervolg verklaart? Anders gezegd: wilt u misschien alvast in deze Zacheüs een soort bodempje leggen waar Jezus dan straks vanaf vers 5 op kan voortborduren? Zacheüs je hebt kennelijk al het één en ander geleerd, je bent ontevreden over je bestaan, je wilt bekeerd worden Zacheüs begrijp Ik. Nu zullen we daar thuis eens verder over praten in een pastoraal gesprek? Als dat de bedoeling is gemeente van al ons raden, dan moeten we dat nodig afleren zegt de prediking vanavond! Want je kunt ook persoonlijk zo’n houding hebben. Al van alles hebben en voelen en denken en kunnen zeggen, zodat God ermee verder kan gaan. Ik heb al wat, ik voelde al wat, ik miste al wat. En toen was ik een geschikt voorwerp van genade. Nou gemeente als ik Lukas goed begrijp in dit gedeelte dan zegt Lukas: mensen daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk komt niemand zonder reden tot Jezus! Dat gold voor de Kananese vrouw, dat gold voor die bloedvloeiende vrouw, dat zal voor Zacheüs ook gegolden hebben. Maar in feite gaat het daar helemaal niet om! En welke reden Zacheüs ook gehad heeft om tot Jezus te komen, een grond voor wat er verder met hem gebeurt is het in ieder geval niet! Zacheüs zoeken van Jezus heeft hem niet in aanraking gebracht met Jezus, dat moet u allemaal toegeven. Het bracht hem hooguit in de boom maar dat bleef op een afstand. Het heeft Zacheüs ook niet gered! Dat er van hem staat: hij zocht Jezus te zien, dat is niet het geheim van zijn redding.

En daar zouden we juist in het eerste punt over nadenken: wat was het geheim dat het voor deze man toch uiteindelijk goed is afgelopen? Nou wat is het geheim? Dan moet u eigenlijk helemaal naar het eind van de Schriftlezing. Dat was een overtuiging die steeds meer bij mij postvatte in de afgelopen week: het eind verklaart het begin. En wat staat er aan het eind? Dat is zo’n kerntekst uit het evangelie wat niet iets zegt over Zacheüs maar wat iets zegt over de Heere Jezus: de Zoon is gekomen om te zoeken… Daar heb je het, weer het woord zoeken. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is! Dat is een tekst gemeente om u over te verbazen, om u over te verheugen, daarin klinkt het evangelie voor mensen als Zacheüs! En dan gaat het helemaal niet meer over Zacheüs, dan gaat het over Jezus! Want wat zegt onze tekst dan over Hem gemeente? Die tekst zegt onder andere: Hij is gekomen om te zoeken. U dacht dat Zacheüs aan het zoeken was. Kijkt u nou niet teveel naar die man in die boom want er is er Eén Die was al veel eerder aan het zoeken dan de man in de boom. Dat ziet u trouwens ook in de tekst. Waarom moest Jezus zo nodig naar Jericho? Waarom moest Hij na de genezing van Bartimeüs perse in Jericho zijn? Waarom moest Hij in die straat waarvan in vers 4 staat: Hij zou in die weg voorbij gaan? Wat zit daar allemaal achter? Daar zit iets achter wat de Heere Jezus in vers 5 letterlijk tegen Zacheüs zegt: Ik moet heden in uw huis blijven! Daar was het uiteindelijk allemaal om te doen. Het ingaan door de poort, het doorgaan door die straat, het stilstaan bij de boom, het opzien naar de man tussen de bladeren. Hij moet iets, Jezus moet wat! En wat moet Hij dan? Net als in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw: Hij moest door Samaria gaan. En waarom moest Hij dat? Dat stond in het heilsplan van de Vader. En ik kan u aanraden gemeente: heeft u vragen over geloof, heeft u vragen over het komen tot Jezus, heeft u vragen over uw levensweg, heeft u vragen over zalig worden? Let dan niet op uzelf, ook niet wat u tot nu toe gedaan hebt of wat u nog van plan bent te doen, in welke boom u denkt te klimmen om beter te kijken en meer te zien. Let u er allemaal maar niet op want u zit in feite al in de boom. U ziet hier al op de plek waar Jezus vanavond voorbij zou gaan! Of misschien zijn er wel die daar wel aan gedacht hebben en die ook hebben gevraagd: Heere mag ik dan vanaf dat plekje, misschien zit ik wel ergens op de galerij of thuis tussen de bladeren, niemand die mij ziet, maar dat ik een glimp mag opvangen van de Heere Jezus? Nou dan is dat het eerste gemeente waar we u mee bemoedigen mogen: Hij komt langs en Hij komt niet doelloos langs vanavond! Dat u Hem langs ziet komen in de prediking dat was van eeuwigheid beschikt. Hij moest hier zijn!

En als Hij gekomen is om te zoeken, dan staat er in vers 10 ook nog: Hij is gekomen om zalig te maken. Mag ik u dat ook als evangelie erbij vertellen? Als we vanavond de Heere Jezus langs zien komen, en dat is een wonder, dat is een eeuwig wonder! Stel u voor gemeente dat de Heere Jezus hier vanavond langs zou komen en u zou zeggen en u zou geven wat u verdiend hebt! Dan hoef je niet heel je leven erbij te bedenken, denk alleen maar terug aan de laatste week of het laatste jaar. Als de Heere Jezus hier zou komen en Hij zou ons allemaal geven wat we verdienen! Want zó kan Hij ook langskomen gemeente! Dat woord `zoeken’ kent u toch wel uit de Bijbel? Dat kan altijd twee kanten opgaan als God gaat zoeken, als God gaat bezoeken.
Dan zal Ik hen die dwaas en wreev’lig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen.
En ik weet niet gemeente of u uw naam daarin hoort klinken? Het zou zomaar kunnen dat je zegt: Heere dat is mijn leven: dwaas en wreev’lig overtreen. Zo Christelijk Gereformeerd als ik ben, dwaas en wreev’lig. En als U komt bezoeken in de Bethelkerk, wat komt er dan uit? Wat gaat U mij dan zeggen? Wat gaat U mij dan geven? En dan komt Hij langs gemeente en dan zegt Hij dit: weet je waarom Ik ben komen zoeken vanavond? Om zalig te maken!

En dan kom ik bij het derde wat je er dan van kunt zeggen: om zalig te maken wat verloren was! Dat is dan toch het diepste antwoord gemeente op de toestand van Zacheüs zoals je hem voor vers 5 aantreft? Ik zei al: maak niet teveel van die man, veronderstel u niet van alles! Dat is toch nooit goed: dingen veronderstellen. Lukas doet het niet en wij moeten het ook niet doen. Die man was verloren! Zó treft Christus zondaren aan! En het is eigenlijk nog bevrijdend ook gemeente. Stel u voor als ik u in het eerste punt wel verteld had wat Zacheüs allemaal al had en wat hij allemaal al wist, en wat hij allemaal al in zijn leven had veranderd voordat hij de Heere Jezus leerde kennen. Stel je voor als dat het evangelie was. Dat hij al bezig was om de armen uit te delen en zijn schulden terug te betalen en dat hij al bezig was om tot bekering te komen en toen heeft hij Jezus ook al even ontmoet! Stel je voor! Dan was u bedroefd naar huis gegaan! Maar nu is Hij gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat alleen maar verloren is, meer niet! En waarom kan de Heere Jezus zulke mensen redden? Omdat Hij Die Herder is Die verlorenen niet alleen gaat zoeken maar ook binnenkort, daarvoor reist Hij naar Jeruzalem gemeente, Zijn leven gaat afleggen om voor verlorenen te betalen!

Nou, zegt iemand, dominee dat vind ik op zich best een moedgevend begin van de preek, moedgevend om te horen dat het ook hier geldt dat Christus aan armen uit gena, Zijn hulpe ter verlossing gaat tonen. Die man hoeft niks mee te brengen, hij is alleen maar een zondaar, en toch wil Jezus hem aanspreken, opzoeken en bij hem in huis komen om zijn leven te veranderen! Alleen, zegt iemand, ik vind dat wel fijn om te horen hoe dat met die man gegaan is, maar nu zit ik met het probleem: daarmee heb ik het zelf nog niet! Je hoort soms in de preek van zekerheid, van vastigheid, van mensen die zich aan God overgeven. Maar als je het hoort en zegt: dat is mooi, dan heb je het zelf nog niet! Hoe gaat dat dan? Wat is dan het geheim, of beter gezegd: wat is het middel waardoor je er dan zelf ook in gaat delen net als Zacheüs? Nou wonderlijk genoeg gemeente moet u dan weer achterin de tekst zijn. Ik dacht: het gaat eigenlijk van achteren naar voren in plaats van van voren naar achteren. Maar nu stond het geheim van Zacheüs redding in vers 10. Het middel waardoor hij in dat geheim is gaan delen staat in vers 9. Dan is inmiddels Zacheüs uitgesproken, hij heeft gezegd wat hij van plan is, hoe hij Jezus heeft leren kennen. En dan zegt de Heere Jezus als conclusie: heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. U hoort dat de redding die vandaag plaatsgevonden heeft niet alleen die ene man betekent maar het hele huis van Zacheüs. Zo werkt God want bekering en geloof hebben altijd uitstraling. Daarom werkt God ook graag in verbanden met gezinnen en families. In dit geval profiteert niet alleen de familie maar het hele bedrijf van Zacheüs, van zijn bekering mee. Want een waar geloof heeft altijd uitstraling. Niemand wordt voor zichzelf alleen bekeerd.

Maar waar staat dan precies dominee wat het middel is geweest waardoor Zacheüs een discipel van Jezus is geworden en de redding van Jezus heeft ontvangen? Waar staat dat in vers 9? Dat staat gemeente in de laatste regel: ook deze man is nu een echte zoon van Abraham geworden. In zekere zin was hij dat natuurlijk al zijn hele leven. Net zoals je van ons kunt zeggen: wij zijn allemaal in zekere zin kinderen van Abraham want het verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigd God van kind tot kind. Wij zijn allemaal bondelingen, allemaal mensen die bij het verbond horen, kinderen van Abraham. Maar ja we zeggen het maar ten overvloede gemeente: echt kind van Abraham ben je niet omdat je gedoopt bent want daar is wat meer voor nodig. Dan zou je een paar teksten uit de brieven van Paulus moeten lezen om dat heel duidelijk te horen. Lees het eens na in Galaten 3 en in Romeinen 4. Wat is nou echt familie van Abraham zijn? Wanneer lijk je op die man? Wanneer ben je een kind van die man? Ik noem één tekst uit Galaten 3: zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. En ik zou het ook kunnen zeggen met de woorden van Romeinen 4: de vader alle gelovigen dat is Abraham. Wanneer ben je kind van Abraham? Als je waar zaligmakend geloof hebt! Vandaag zegt de Heere Jezus, heeft Abraham er in Jericho een zoon bij gekregen. En dat wil dus niets anders zeggen geliefde gemeente dan dat vandaag iemand in Jericho het waar zaligmakend geloof is gaan beoefenen. En hoe gebeurde dat? Hoe kwam hij aan dat geloof? Dat kwam door de ontmoeting met de Heere Jezus. En dat is weer een woord wat verwachting schept gemeente. U bent in Jericho vanavond, u bent in de straat waar Hij voorbijkomt. U zit misschien wel verdekt opgesteld in uw boom achter de bladeren. Maar straks wil de Heere Jezus met u mee naar huis om uit te werken wat Hij u vanavond in de kerk laat prediken. Hij laat daarom uw naam noemen gemeente. Hij roept Zacheüs uit de boom, Hij roept vanavond ook: Zacheüs waar zit je? Ik heb u iets verteld wat dat betekent. Dat is eigenlijk iets om rode wangen van te krijgen als je Zacheüs heet, de reine, de rechtvaardige, en je bent een aartsdief! Zo kan het vanavond ook. Hij noemt je naam: verbondskind, kind van Abraham krachtens het verbond, gedoopt, opgegroeid in de kerk, belijdenis gedaan, Avondmaal gevierd! En je moet je schamen: Heere ik heet wel zo en ik ben voor het oog van de mensen wel zo. en misschien is er weleens één die denkt: was ik hem of haar maar. Maar ze moesten eens weten wat er in mijn hart leeft! Gemeente als de Heere Jezus Zich met je gaat bezig houden, door Zijn Woord en Geest je gaat aanspreken en je uit je schuilplaats tevoorschijn gaat halen en zegt: Ik wil contact met jou! Niet op een afstandje kijken, Ik wil echt jou ontmoeten! Is dat gemeente de manier om geloof te ontvangen en om Abrahams kind te worden, echt te worden! Weet je hoe je dat kunt herkennen als iemand dat dan krijgt? Leg uw leven er alstublieft naast. Hoe herken je dat dan dat dat met je gebeurt is, dat je uit je boom gehaald hebt, echt contact met Jezus hebt gekregen en toen ging het ware geloof werken. Weet je hoe je dat herkent?

Dat herken je onder andere aan het feit dat iemand gehoorzaam wordt. Vergelijkt u vers 5 eens met vers 6. Want dan gaan we de tekst wat meer omspitten. In vers 5 staat de opdracht van de Heere Jezus aan het adres van die man in die boom om eruit te komen en dan zegt Hij het zo: haast u en kom af! En wat doet Zacheüs in vers 6? En hij haastte zich en kwam af. Een les die we elkaar al herhaaldelijk hebben voorgehouden en ik doe het vanavond graag nog een keer. Wat is nou geloof? Hoe komt geloof openbaar? God spreekt. Een mens gaat niet meer redeneren niet meer wat veranderen en er nog wat aan toevoegen en zeggen: wacht nog even. Nee, Hij zegt het en ik buig! Hij beveelt en ik luister! Haast u en kom af! En hij haastte zich en hij kwam af! Dat is geloof.

Dat ware geloof gemeente kent vervolgens ook verwondering. Als je in vers 6 kijkt wat er gebeurt, hij kwam dus uit die boom, hij gaat de Heere Jezus voor naar zijn huis. Hij doet de deur voor Hem open. Kijk eens naar zijn gezicht jongens en meisjes. Op het moment dat de Heere Jezus daar langs Zacheüs heenloopt en de deur ingaat, hoe ziet Zacheüs er dan uit? En hij ontving Hem met blijdschap. Blijdschap over een opdracht die hij nooit verwacht had. Jezus in zijn huis. Dat is blijdschap die voortkomt uit verwondering gemeente. Zoals mij vorige week zondag overkwam. Ik was bij een ziekbed van een broeder uit een andere gemeente op ziekenbezoek. Een broeder met een zeer ernstig ongeluk en er is een enorme aanslag op zijn gezondheid gedaan. En met dat ik de ziekenkamer binnenkom zegt hij fluisterend: wat een verrassing. En dat voor een onwaardige. En dan zal ik u eerlijk zeggen gemeente: u kan zich toch wel voorstellen als iemand dat tegen je zegt en je voelt je ook onwaardig, medezondaar, weet je niet goed wat je daarmee aan moet als iemand zegt: ach wat een verrassing, en dat voor zo één. Als nou de Heere Jezus op bezoek komt en als Hij niet alleen maar langskomt maar zegt: nu wil Ik bij jou thuiskomen, nu wil Ik bij jou thuis blijven! Dan begrijpt u toch wel gemeente als een mens er dan achter komt in het contrast tussen Hem en mij, wat dat betekent? Dat dat dan die blijde verwondering van Zacheüs moet opleveren: Heere ik ben onwaardig dat U onder mijn dak zou inkomen! Nu komt U toch en U wil nog blijven ook!
Gemeente laten degenen voor wie het nou niet meer kon, laten ze zich laten vertroosten. Voor u kan het niet en ik zal het u niet tegenspreken. Maar er is er hier Eén Die weet raad zelfs met Zacheüs. Kan zo één ook nog zalig worden? Als Jezus maar langskomt dan kan alles!
Dat geloof van Zacheüs daar zeg ik nog één ding over, dat wordt vervolgens gevoed in het persoonlijk contact met de Heere Jezus. En dat zeggen we speciaal in de richting van mensen die altijd maar weer zitten te wachten op een bepaalde tekst. Die mensen heb je ook in Sliedrecht, die heb je overal. Die mensen willen hun geloof bouwen op één tekst, op één vers, op een bepaalde speciale ervaring. Er zijn er ook die hebben zoiets gehad en die blijven daar de komende 40 jaar aan vasthouden. Dominee 2de Kerstdag 1969 toen is het gebeurd. Ja maar wat is er daarna gebeurd lieve broeder? Want geloof is niet iets van de Heere Jezus krijgen en het in je kluis leggen. Geloven is wat hier gebeurt, dat de Heere Jezus langskomt en je opzoekt en je een hele middag met Hem contact hebt. Dat is een relatie hebben, elkaar in de ogen kijken, persoonlijk contact hebben. Dat is geloof. Maar is dat ook uw geloof? Contact met de Heere Jezus in Zijn huis vanavond, maar ook in jouw huis net als Zacheüs. Terwijl je je afvroeg: wie is Hij? Nou daar kom je achter gemeente als je een paar uur met Hem aan de praat bent, met eerbied gesproken. En dat is dan niet iets wat even een paar uur blijft en dan is het ook weer over. Want iemand zegt: dominee de Heere Jezus is toch niet in dat huis van Zacheüs gebleven. Dat staat hier wel en dat is wel een tijdje zo geweest. Maar een andere vertaling zegt: Hij was er om er te verblijven. Dat betekent: totdat Hij uiteindelijk weer verdergaat. En dat was ook zo. de Heere Jezus moet tenslotte naar Jeruzalem. Hij is op weg naar het kruis, Hij kan niet altijd in Jericho blijven! En op een bepaalde manier toch wel. En daarom dat woord uit vers 5 in de Statenvertaling laten staan. Want in het hart en het leven van deze man die vandaag een discipel is geworden blijft Christus in dat huis wonen. Een mens die voortaan is zoals hij altijd genoemd was: Zacheüs, de gerechtvaardigde. Hoe kom je daarachter? Omdat je na het geheim en het geloof uiteindelijk ook de tekst hoort spreken over:

Het gevolg:
Waar geloof moet altijd blijken in waarachtige bekering. Een Siamese tweeling, niet te scheiden. Dat kan bij sommige Siamese tweelingen wel maar niet bij deze. Waar geloof kan niet zonder bekering en bekering kan niet zonder geloof. Anders is het schijnbekering en schijngeloof. Zelfinbeelding. Wie Jezus echt heeft leren kennen krijgt altijd onmiskenbaar een ander leven. En hoe komt dat gemeente? Ja dan gaan we nog even graven in de tekst. Dat komt door de titel die de Heere Jezus in vers 8 krijgt. En als u zich goed herinnerd hebben we daar weleens eerder over gesproken met elkaar over de Naam Heere in het Lukasevangelie. Een titel die Hij standaard krijgt na Pasen want dan heeft Hij hem dubbel en dwars verdiend: de Kurios, de Overwinnaar van dood en graf. Sporadisch krijgt Christus deze titel vóór Pasen op bepaalde bijzondere momenten als Zijn Messiaanse kracht aan het licht komt. Zoals bij de opwekking van de jongeling in Naïn. Jezus bewijst Zijn opstandingskracht. En hier gemeente gaat de Heere Jezus er één uit de duisternis trekken tot Zijn wonderbaar Licht en niemand die daar nog op gerekend had. En niemand die dacht: dat kan ook nog voor Zacheüs. Dat kan niet voor de hoofdman van de NSB-ers! Dat kan niet voor die oppertollenaar met zijn dikke buidel waar mijn geld in zit! Dat kan niet voor die aartsleugenaar en voor die man die zichzelf erbuiten gewerkt heeft! Want hij heeft zichzelf onmogelijk gemaakt en hij staat overal buiten en zo moet het! En waarom wordt Zacheüs vandaag een kind van Abraham? Waarom wordt hij vandaag een man met geloof en met bekering? Er is Iemand onder zijn dak geweest Die heet: de Heere. En Die heeft de beschikking over een onwederstandelijke Geest. En dan wordt het leven van Zacheüs definitief anders. Wat geen mens kan gemeente. Vindt u dat niet bemoedigend? Ook als u vanavond denkt: nu zit ik wel onder die preek maar die man op de preekstoel kan het ook niet en ik heb het zelf al zo vaak geprobeerd en mij lukt het ook niet! Er is Iemand gemeente, neemt u toch de Toevlucht tot Hem want Hij kan het wel: de Heere! En dan gebeuren er zulke dingee gemeente!

Kijk dat heeft die man natuurlijk nooit overzien. Dat heeft hij nooit overzien toen hij Jezus zocht te zien en hij klom in een boom, dat die actie en wat Jezus ermee zou doen, dat hem dat de grootste helft van zijn vermogen zou kosten! Dat hij vandaag misschien wel 70 procent van zijn kapitaal zou kwijtraken! En dat hij zijn eer zou kwijtraken want nu moet hij straks bij al die mensen langs de deur! Beste man je bent vorige week bij het tolkantoor geweest. Had je het in de gaten dat ik je zoveel geld teveel heb afgetroggeld? En nu ga ik het je vierdubbel teruggeven. Zacheüs raakt nog veel meer kwijt gemeente. Hij raakt zijn oude leven ook kwijt. Want wat hij vroeger deed waardoor hij zijn bungalow kon betalen en zijn hypotheek en zijn luxueuze leven, kan hij allemaal niet voortzetten nu hij Jezus heeft leren kennen! En wat dan het meest wonderlijke misschien wel is: het lijkt net alsof het vanzelf gaat. Die blijdschap in vers 6 waar die deur opengaat en waarmee de Heere Jezus ontvangen wordt, ik lees nergens in onze tekst dat die blijdschap opeens weg is als hij in vers 8 opeens gaat zeggen wat hij gaat doen. En dat gelooft u toch ook wel gemeente? Die man die eerst zo vastzat aan zijn geld, aan zijn leven, aan zijn positie, aan zijn luxe, hij zegt met een glimlach op zijn gezicht: Heere nu gaat het vanaf vandaag allemaal anders worden! Dat is geen bekering die uit zuchten voortkomt maar die uit liefde geboren wordt! En zo hoort het gemeente. Dat is een les over waarachtige bekering die je van Zacheüs kunt leren. Dat komt voort uit liefde en dat is geen zware opgave. Als u iemand tegenkomt die zucht over het feit dat hij zich moet bekeren, dan is hij of onbekeerd of het is een bekeerde die nodig in therapie moet want waarachtige bekering is liefdeswerk. Als de Geest werkt, daarom zongen we de Voorzang van Psalm 18, dan zeg je het met je hele hart: nu zal mijn ziel.. Je zegt het misschien volgende week niet en over een jaar dan zeg je: Heere er waren zoveel momenten dat ik het kwijt was! Maar op de bodem van je hart leg je het neer: nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt’, U hartelijk beminnen. En wees er ook maar blij mee gemeente dat dat in vers 8 staat. Dat van dat teruggeven en anders gaan leven. Dat is ook een les dat dat niet in vers 4 staat. Dat hij dat niet vanuit de boom roept: Heere ik zal mijn leven beteren. En de Heere Jezus dan zegt: nou jongen als je dat meent, kom Ik bij jou in huis vandaag. Bekering is geen voorwaarde, bekering is altijd vrucht. Bekering is ook hieraan herkenbaar dat als het met de eerste tafel van de wet in orde komt, dat de tweede tafel dan perse moet volgen. Niemand kan zeggen: ik ben met God verzoend, terwijl zijn familie en zijn buren er niks aan hebben. Dat kan niet! De eerste tafel en de tweede tafel horen bij elkaar. Geloof dat alleen verticaal praat en horizontaal niks uitstraalt, is geen geloof. Geloof dat over de zonde heen praat en alles probeert toe te dekken, en dat nooit iets weet toe te geven en uit te praten, is geen waar geloof. God gaat door een vlak veld en Zijn volk ook. En nog een les over waarachtige bekering gemeente. Net als het ware geloof uit bekering zich in gehoorzaamheid. Haast u en kom af. Hij haastte zich en kwam af. Dat was de gehoorzaamheid van het geloof. En wat hij in vers 8 zegt is de gehoorzaamheid van de bekering. want de manier waarop hij het zegt, hoe komt die man daaraan dat hij dat zegt: Heere niet dubbel of driedubbel. Nee vierdubbel betaal ik alles terug wat ik heb gestolen. Dat is gehoorzaamheid aan het voorschrift van de wet van Mozes. U leest het thuis maar na in Exodus 22 vers 1. Zo stond het in de wet en zó gaat het gebeuren, zegt Zacheüs. Een bewijs van een veranderd leven. En dat kan u vandaag ook nog krijgen gemeente. Zelfs al was u niet op zoek gegaan om Jezus te zien. Het kan zijn dat er hier iemand in de kerk zit, beneden of boven, die zegt: nu heb ik Iemand gezien en ik had helemaal niet het plan om Hem te zien. Ik zat ineens in de boom en ik zag Hem langskomen en ik was er niet eens op uit. Nou dat is genade. En vandaag kan de Heere Jezus je nog stilzetten, dat Hij stilstaat onder jouw boom en dat Hij zegt: nu moet Ik vandaag eens met jou praten want zoals het met jou gaat gaat het niet goed! Noemt Hij jouw naam? Noemt Hij uw naam? Laat ons hart verbroken worden gemeente om de onpeilbare zondaarsliefde van Christus. Spurgeon zegt: het is al een bewijs van neerbuigende goedheid als God uit de hoge hemel op zondaren wil neerzien. Het is een dubbel bewijs van de liefde van God dat Zijn Zoon zó laag wilde afdalen in onze ellende, dat Die Zoon van God tot zondaren gaat opzien. Hij op straat, zij in de boom. En Hij zegt: Ik moet jou hebben! Als je die stem nou hoort vanavond gemeente, alstublieft één ding niet: verhard u niet maar laat u leiden!
AMEN

Zingen Psalm 95 vers 4
Dankgebed
Zingen Psalm 65 vers 2
Zegen des Heeren