Ambtsdragersconferentie te Noordeloos

Het bestuur van de stichting Bewaar het Pand belegt op Deo Volente zaterdag 5 februari in de CGK Noordeloos een ambtsdragersvergadering met het oog op de zorgen in ons kerkelijke leven. 

Deze ambtsdragersvergadering wil niet vooruitlopen op de vergaderingen en besluiten van de Generale Synode, maar wel de gelegenheid bieden om met elkaar de zorgen te delen en vooral ook de Heere te bidden om wijsheid en getrouwheid voor de synodeleden.

Wij hebben ds. R. Kok, emeritus predikant te Sliedrecht, bereid gevonden om een inleiding te verzorgen onder de titel 'Delen en/of helen: 'kiezen in de huidige kerkelijke situatie'.

Na de lezing zal er gelegenheid zijn voor een plenaire bespreking en kunt u uw vragen stellen aan ds. Kok en een forum bestaande uit bestuursleden van onze stichting. 

 

Agenda

09.30u: ontvangst met koffie

10.00u: Lezing door ds. R. Kok

Pauze

11.00u: Gelegenheid tot vragen stellen

12.00u: Sluiting